สาเหตุใดถึงฉีดพลาสติกได้ไม่เต็ม (Short Shot)?

ฉีดพลาสติกไม่เต็ม (Short Shot) เกิดขึ้นเพราะอะไร?

ข้อบกพร่องแรกที่พบมากในกระบวนการฉีดขึ้นรูปคือ ชิ้นงานฉีดไม่เต็มแม่พิมพ์  ซึ่งจะพบทุกครั้งในการฉีดครั้งแรกของการฉีดขึ้นรูป แม้การปรับตั้งปริมาตรการฉีดหรือ ระยะการฉีด (Shot size) ได้กำหนดไว้แล้วก็ตาม หากแต่ปัญหาการฉีดไม่เต็มยังคงเกิดขึ้นได้อีก ทั้งที่ได้ทําการตั้งปริมาตรการฉีดและอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว 

ภาพแสดงการฉีดไม่เต็มของชิ้นงาน

สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก ปริมาณพลาสติกน้อยไป หรือพลาสติกแข็งตัวก่อนการฉีดเต็มทำให้ฉีดไม่เข้า หรือมีโพรงอากาศภายใน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างเช่นอุณหภูมิของแม่พิมพ์ยังไม่ได้ค่าที่ทำงาน ทำให้พลาสติกที่ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เกิดการแข็งตัวก่อนที่จะเต็มแม่พิมพ์ หรือเกิดจากอุณหภูมิของพลาสติกภายในกระบอกยังไม่คงที่  เมื่อพบการฉีดไม่เต็มแม่พิพม์ แนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถทําได้ โดย

การปรับตั้งค่าที่เครื่องฉีดพลาสติก

 1. เพิ่มปริมาณเนื้อพลาสติก
 2. เพิ่มอุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติก (Injection temperature) ทำให้พลาสติกแข็งตัวช้าลงสามารถไหลเข้าแม่พิมพ์ได้สะดวกและมากขึ้น
 3. เพิ่มอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีด (Mold temperature) เพื่อทำให้การเย็นตัวของพลาสติกช้าลงพลาสติกสามารถไหลเข้าแม่พิมพ์ได้มากขึ้น
 4. เพิ่มความดันในการฉีด (Injection pressure) เพื่อเพิ่มแรงในการฉีดพลาสติกให้เข้าในแม่พิมพ์มากขึ้น
 5. เพิ่มความเร็วในการฉีด (Injection speed) ทำให้พลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ได้เร็วขึ้น
 6. เพิ่มความดันต้านการหมุนถอยหลังกลับของสกรู (Back pressure) ทำให้เนื้อพลาสติกหนาแน่นมากขึ้น
 7. ตรวจสอบการสึกของแหวนกันไหลย้อนกลับ (Non-return valve)

การปรับแก้ที่แม่พิมพ์

 1. เพิ่มขนาดและ/หรือลดความยาวของ ช่องทางวิ่ง (Runner)
 2. เพิ่มตําแหน่ง และขนาดของช่องทางเข้า (Gate)
 3. ปรับขนาดความหนา ของชิ้นงาน (Wall thickness) ให้มีความหนา เพิ่มมากขึ้น
 4. ตรวจสอบขนาดและตําแหน่งของช่อง ระบายอากาศ (Venting) ว่าเพียงพอหรือไม่

หากคุณชอบบทความที่เราเขียนขึ้นเพื่อคุณ อย่าลืมติดตามเราได้ง่ายๆ เพียงใส่อีเมลล์ แล้วกดติดตาม subscribe เลย!

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้

ขอบคุณที่ไว้ใจเรา! บันทึกอีเมลล์เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

มีปัญหาบางอย่างผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ

เรามีโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับงานของคุณ