ชิ้นงานพลาสติกมีฟองอากาศเพราะความชื้น ควรแก้ไขอย่างไร?

สาเหตุที่มาของความชื้นในเม็ดพลาสติกและวิธีแก้ไข

Hopper Dryer เครื่องอบเม็ดพลาสติก

การฉีดพลาสติกขณะที่เม็ดพลาสติกมีความชื้นอยู่จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งผลของความชื้นทำให้เกิด การเป็นฟองอากาศในชิ้นงาน การเป็นเส้นยาวตามเส้นทางการไหล หรือความขุ่นของชิ้นงาน ความชื้นที่ผสมอยู่ในเม็ดพลาสติกอาจมาจากความชื้นที่มีอยู่ในเม็ดพลาสติกใหม่ หรือเม็ดพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิล  หรือมาจากการที่เราปล่อยให้เม็ดพลาสติกสัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝนอากาศจะมีความชื้นสูงมาก  ดังนั้นก่อนการใช้เม็ดพลาสติกควรจะทำการอบไล่ความชื้นออกก่อนที่จะนำไปใช้งาน      การอบไล่ความชื้นอาจใช้เครื่องอบความร้อนทั่วไป (Hopper Dryer) ซึ่งใช้อากาศภายนอกมาทำให้ร้อนแล้ววิ่งผ่านเม็ดพลาสติกที่อยู่ในฮอปเปอร์โดยอากาศร้อนจะวิ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบน   หรือใช้เครื่องอบไล่ความชื้นแบบอากาศแห้ง (Dehumidifier) เป็นการทำงานของอากาศเป็นระบบปิดที่มีการดูดความชื้นออกจากอากาศที่ผ่านการดูดความชื้นจากเม็ดพลาสติกออกก่อนที่จะนำไปทำให้ร้อนและกลับไปอบพลาสติกต่อไป ทำให้อากาศแห้งมากกว่าอากาศปกติ และสามารถดูดความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกได้มากกว่าเครื่องอบไล่ความชื้นแบบทั่วไป

เครื่องไล่ความชื้นแบบ 3 in 1 ที่มี Hopper Dryer อยู่ในตัว

การอบไล่ความชื้นสำหรับเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดจะใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบที่ต่างกัน   ในการเลือกขนาดของฮอปเปอร์ที่ใช้ในการอบทำโดยการ นำเวลาที่ต้องอบเม็ดพลาสติกกับปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกต่อชั่วโมงมาเป็นตัวกำหนดการเลือกขนาดของฮอปเปอร์ที่ใช้อบเม็ดพลาสติก  เช่นเม็ดพลาสติกชนิด PC ที่ต้องอบด้วยอุณหภูมิ 100-120 องศาC นาน 3 ชั่วโมง หมายถึงเม็ดพลาสติกต้องอยู่ในฮอปเปอร์อบนาน  3  ชั่วโมง  หากมีการใช้เม็ดพลาสติก 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ต้องเลือกขนาดของฮอปเปอร์เป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 150 (3 x 50) กิโลกรัมจึงเพียงพอที่จะทำให้เม็ดพลาสติกถูกอบอยู่ในฮอปเปอร์นาน 3 ชั่วโมง ตัวอย่างสำหรับเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งของเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ เป็นดังตาราง

ตารางแสดงอุณหภูมิและเวลาที่ต้องใช้ในการอบเม็ดพลาสติก

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้

ขอบคุณที่ไว้ใจเรา! บันทึกอีเมลล์เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

มีปัญหาบางอย่างผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ

เรามีโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับงานของคุณ