บริษัท วี.โฮ. คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัทมัตซุย (เอเชีย) จำกัด

บริษัท วี.โฮ. คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
ร่วมกับ บริษัทมัตซุย (เอเชีย) จำกัด

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมนา

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน
เข้าร่วมงานสัมนา

"บริหารจัดการแรงงาน เพิ่มผลผลิต ลดการใช้ทรัพยากร ด้วย Matsui Factor 4"

Tackling Labor Issues, Increasing Productivity and Reducing Waste with Matsui Factor 4 in Molding Factories
บริหารจัดการ
แรงงาน

ปัญหา

  • กฎหมายแรงงานที่เปลี่ยนแปลง
  • ประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ
  • ของเสียเยอะ
  • ควบคุมการผลิตต้นทุนไม่ได้

ประโยชน์ที่จะได้

  • สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นสองเท่าลดการใช้ทรัพยากรลงครึ่งนึง
  • ทำได้จริง เห็นผลจริง มี case study
  • ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการผลิตฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เปิดโรงงานมัตซุยให้ท่านดูกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

กำหนดการสัมนาวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท มัตซุย (เอเชีย) จำกัด ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
13:00 น.
ลงทะเบียน
13:30 น.
กล่าวต้อนรับโดยคณะผู้บริหารบริษัท วี.โฮ. คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดและบริษัท มัตซุย (เอเชีย) จำกัด
13:45 - 14:45 น.
หลักการ Factor 4 ในกระบวนการผลิต
บริหารจัดการแรงงานคนเกี่ยวกับการลำเลียงวัตถุดิบ และการรีไซเคิล (ร่วมด้วยวิธีการใช้โรบอท Yushin)
ลดเวลาและบริหารจัดการแรงงานคนในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วย Mold Exchanger
ลดภาระด้านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) และ cycle time
ตัวอย่าง case study ที่ประสบความสำเร็จ
14:45 - 15:00 น.
Coffee Break
15:00 - 15:30 น.
ตอบข้อซักถาม
15:30 - 16:00 น.
ทัวร์โรงงาน มัตซุย และชมกระบวนการประหยัดพลังงานตามหลักการ Factor 4
ลงทะเบียนตอนนี้
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
V. HO. Corporation Co., ltd. | Tel: 02-869-8970-79